Condities

Home / Condities
Inschrijven voor een cursus

Uw inschrijving is pas definitief nadat wij uw betaling hebben ontvangen. U kunt op onze site veilig betalen met iDEAL. Toegang tot onze e-learning film en de syllabus krijgt u 4 weken voor aanvang van de cursus echter alleen nadat uw betaling is ontvangen.

Uitschrijven voor de cursus

U heeft een bedenktijd van  14 dagen na aanmelding. Indien de cursist de cursus boekt en de werkgever/ het bedrijf deze betaalt, geld ook een bedenktermijn van 14 dagen. Indien een bedrijf een contract/cursus met ons afsluit geldt geen bedenktijd, maar de offerte tijd. Wanneer u door welke omstandigheden dan ook niet aanwezig kan zijn op een cursus, vragen wij u (i.v.m. reserveringskosten cursusruimte, lunch, trainers e.d.) minimaal 21 dagen voor aanvang van de cursus dit aan ons door te geven via de telefoon of per e-mail. In dit geval krijgt u, mits u reeds heeft betaald, het bedrag minus 50 euro administratie kosten binnen 30 dagen terug. Wenst u zich uit te schrijven binnen de 21 dagen voor aanvang van de cursus dan kan geen restitutie plaats vinden. U kunt wel een plaatsvervanger laten voor u laten komen. Het is fijn als wij dan de naam ook even door krijgen.

Annulering cursus door CAVE

CAVE zal ernaar streven om elke geplande cursus doorgang te laten vinden. We behouden ons het recht voor dat onder uitzonderlijke omstandigheden, cq overmacht, de CAVE afgezegd kan worden. Cursisten kunnen de reeds betaalde cursus dan op een andere dag in onderling overleg volgen of het cursus geld terug ontvangen. Door de cursist gemaakte kosten als bijvoorbeeld  voor reis en verblijf kunnen in een dergelijk geval niet gerestitueerd worden.

CAVE schema’s

Voor onze CAVE Schema’s hoeft u geen BTW te betalen. De prijs is inclusief verzendkosten. U ontvangt de CAVE schema’s na betaling, binnen 7 dagen indien u in Nederland woont, of binnen 14 dagen in België.

Retourbeleid CAVE schema’s

Indien u besluit de schema’s te retourneren dient u dit binnen 14 dagen te doen na ontvangst van de schema’s. Let wel op dat deze in goede staat moeten zijn. De kosten voor retourneren van de CAVE schema’s zijn voor uw rekening. U krijgt dan het volledig bedrag (mits in goede staat) binnen 30 dagen (na ontvangst van de schema’s) teruggestort op uw rekening.

Intellectueel eigendom

Van alle uitgaven en producties berust het copyright bij CAVE.

Geheimhoudingsverklaring

CAVE verbindt zich ertoe alle informatie aangaande trainingstrajecten, in welke vorm dan ook, evenals het bestaan van het project zelf, als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te behandelen en alle maatregelen te treffen om deze strikte vertrouwelijkheid te behouden.

Klachtenprocedure

CAVE doet haar uiterste best om de training naar ieders wensen te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een trainingstraject. Dit kunt u vooraf aan de cursus, tijdens de cursus of na de cursus zo snel mogelijk kenbaar maken, mondeling, of via e-mail. CAVE zal er vervolgens alles aan doen om u tegemoet te komen. Mocht u een officiële klacht willen uiten, dan leest u op de klachtenpagina hoe u dit kunt doen, en hoe uw klacht behandeld wordt.