Veelgestelde vragen

Home / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je vragen? Kijk dan eerst hieronder

De E-learning module is een 2 uur durende video presentatie. Deze is alleen beschikbaar 4 weken vóór aanvang van de cursus. Na de cursus is de video presentatie niet meer beschikbaar.

NEE. De video presentatie is eigendom van CAVE!. Niets uit deze video presentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAVE!.

CAVE! heeft een klachtenprocedure. Voor meer informatie over het indienen van een klacht, klachtenprocedure en afhandeling kijk op onze klachtenpagina.

Wil je meer weten?